Mukhlisin: Toleransi adalah Kesadaran

mukhlisin-toleransi-adalah-kesadaran

Pengajar juga memegang peran penting dalam mengenalkan nilai-nilai toleransi kepada para siswanya. Sekolah Guru Kebinekaan mendampingi guru-guru untuk menjadi rujukan keragaman, kebangsaan, dan kemanusian.